Evangelische Gemeente Effatha Staden


Historie van de Evangelische Gemeente Effatha Staden

ONTSTAAN 
De oorsprong van deze gemeente begint al heel vroeg in de jaren 80 van de vorige eeuw.Het echtpaar Johnny en Josée Stroobant waren als lid van de Pinkstergemeente Siloam te Menen na veel pionierswerk begonnen met evangelisatie samenkomsten in Staden was in de begin jaren tachtig. De gemeente Siloam Menen had twee ‘speerpunten’, in Oostrozebeke en in Staden. Met speerpunten wordt bedoeld: ‘daar waar regelmatig evangelische diensten werden gehouden. Oostrozebeke had elke week een evangelisatie samenkomst in de Gentweg 2 om 18 uur en dat op zaterdag. In Staden was het een keer per maand in de thans niet meer bestaande ‘Oude Brouwerij’, voormalig cultureel centrum, eveneens op een zaterdag.De samenkomsten in Staden werden druk bezocht door mensen uit de omgeving van Staden, doch echte Stadennaars kwamen daar niet massaal op af. Men was vooral beducht om niet met deze toch wel wat aparte groep geïdentificeerd te worden.

HUISSAMENKOMSTEN
Deze samenkomsten gingen zo enkele jaren door tot wij eind 1984 besloten om huissamenkomst te houden in Staden. Aanvankelijk gingen deze samenkomsten door bij het echtpaar Hendrik en Christine Mandeville – Stroobant in de Klerkenstraat 1 Staden en in Kortemark, Wilgenlaan 19a bij het echtpaar Paul en Francine Pacquet – Alleman. Gedurende twee jaar hielden wij dus huissamenkomsten.Intussen werd in de Hogestraat 36 een oude schuur omgebouwd tot samenkomst ruimte.

HET KIPPENHOK.Toen de zaal in de Hogestraat bijna voltooid was begonnen wij begin 1987 met diensten te houden aldaar. Het merkwaardige en wonderbaarlijke was dat we zonder geld begonnen te verbouwen, maar aan het eind van de verbouwingen hadden wij al het nodige bij elkaar gekregen zodat wij alles konden afwerken zonder ook maar één frank schulden te maken. De officiële opening van onze kerk gebeurde op 13 april 1987 . Binnen was alles mooi afgewerkt en wij waren zo dankbaar voor de dingen die God voorzien had. We noemden onze samenkomst ruimte wel eens “ons Kippenhok” en dat was niet verkeerd bedoeld, doch het maakte ons dankbaar. Velen hadden moeite om naar ons kippenhok te komen, doch eens iemand het lef had binnen te komen waren dat meestal mensen die dan ook een speciale ontmoeting hadden met de Here Jezus.Wij hadden geen moeite met de locatie op het platteland in ‘den buiten’ en ook niet met het verbouwde kippenhok. Integendeel, als wij gedenken waar Jezus geboren is, in een stinkende stal, dan hadden de mensen die binnenkwamen al een les in nederigheid geleerd nog voor zij aan bekering dachten.Er zijn tal van wonderbaarlijke dingen gebeurd in deze locatie. Heel veel mensen zijn in dat gebouwtje bekeerd. Velen zijn in dat zaaltje gedoopt en hebben daar de beslissing van hun leven genomen om Jezus Christus te volgen. We hadden er een doopvont gebouwd en ingericht.

ZAAL TE KLEIN 
Op een gegeven moment werd onze zaal in de Hogestraat te klein. We verhuisden begin de jaren negentig naar de Rijksbasis school in Staden. Op een gegeven moment groeiden wij naar ongeveer 170 volwassenen en 70 kinderen. Elke week gingen wij trouw door met samenkomsten, velen werkten goed mee bij opstellen en terug afbouwen van geluidsinstallatie en ordenen van stoelen en het vele bijkomend werk.In die periode ontstond uit de gemeente van Staden een nieuwe dochtergemeente in Ieper. Intussen hielp de gemeente Staden ook een derde gemeente op de rails in Waregem. Vandaag zijn het twee bloeiende gemeenten waar wij blij mee zijn.Toen Ieper appart begon waren wij gereduceerd tot bijna de helft en zijn wij dan eerst nog een tijdje doorgegaan in het Oud Stationsgebouw van Staden om uiteindelijk terug te keren naar ons oorspronkelijk kippenhok in de Hogestraat.

MARKTPLAATS 5  
Eind 2004 zijn we dan samen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk hebben wij die gevonden toen Jeffry Stroobant gewoon even aanhaalde dat het ‘Heemkundig Museum te huur stond.’ Uiteindelijk zijn we na grondig onderzoek overgegaan tot de huur van dat complex. We hebben flinke verbouwingen gedaan en gezorgd dat van klein tot groot er een gezellige plaats kan vinden.

OORSPRONG VAN DE NAAM 
De naam ‘Effatha komt uit het evangelie van Markus 7 vers 34 waar Jezus een dove man genas. Deze man was doof en sprak daardoor heel slecht. Jezus stak zijn vingers in de oren van de man, spuwde en raakte vervolgens de tong van de man aan zuchte en zeide ‘Effatha’.Effatha betekent: “Wordt geopend!”.Toen Johnny Stroobant het werk in Staden begon had hij deze naam heel sterk op zijn hart door het feit dat men dat kan toepassen op ons Vlamingen die van nature gesloten zijn en niet zo’n geweldige sprekers en vaak hun oren sluiten voor het zuivere evangelie zoals het in de bijbel verkondigd wordt.

VASTE WAARDEN
Door jaren van volharding is er intussen veel veranderd. Sedert 2003 valt onze gemeente met vele andere gemeenten in België onder de A.R.P.E.E. “Administratieve Raad Protestants Evangelische Erediensten”, wat betekent dat wij erkend zijn door de Belgische Staat. We houden geregeld samenkomsten op zondagmorgen en tijdens de week. We proberen vanuit een dynamiek tewerk te gaan die in de bijbel beschreven staat als ‘vurig’.Jezus Christus staat centraal, Zijn Heilige Geest doet het werk hier op aarde en wij als Zijn volgelingen willen een afstraling zijn van alles wat met Hem te maken heeft. Een van de centrale teksten waarom wij gemeente zijn: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken.
”Langs deze weg willen wij u uitnodigen om eens een kijkje te nemen binnen in onze kerk en er eens te proeven van de sfeer die er is.
Het kan de aanzet zijn tot vernieuwing en herstel.
 

Email Voorbede brief: Email: Naam:
Contact: info@effatha.be Copyright: Effatha
Hosting by: online-web - Beheersysteem klik hier